Tenderi


17.01.2005. Javni poziv za prodaju akcijskog kapitala
Download
78946 bytes
Agencija za prestrukturiranje i strana ulaganja objavljuje javni poziv za prodaju 56,1382 procenata akcijskog kapitala društva AD Centrojadran – Bar.
8.1.2005. Javni poziv za prodaju akcijskog kapitala
Download
103183 bytes
Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja objavljuje javni poziv za prodaju 31,89 procenata akcijskog kapitala društva Rudnici Boksita AD Nikšić ( Rudnik Boksita )koji je u vlasništvu : Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (15,0408 procenata),Zavoda za zapošljavanje (5,0133 procenata) i Fonda za razvoj RCG (11,8362 procenata).
03.12.2004. Javni poziv za izbor finansijskog savjetnika
Download
271598 bytes
Agencija za prestrukturiranje i strana ulaganja objavljuje javni poziv za izbor za finansijskog savjetnika u privatizaciji Podgoričke banke AD Podgorica.
22.11.2004. Javni poziv za dostavljanje ponuda
Download
92504 bytes
Agencija Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja ovim poziva na dostavljanje ponuda međunarodne i domaće investitore, zainteresovane za kupovinu 49,8168 percent akcijskog kapitala MMK Standard AD – Nikšić
22.11.2004. Javni poziv za dostavljanje ponuda
Download
95430 bytes
Agencija Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja ovim poziva na dostavljanje ponuda međunarodne i domaće strateške investitore, zainteresovane za kupovinu 137114 akcija, što predstavlja 46,7587 procenata akcijskog kapitala Promont AD – Nikšić
11.10.2004. Javni poziv za prodaju akcijskog kapitala
Download
79527 bytes
Agencija za prestrukturiranje i strana ulaganja objavljuje javni poziv za prodaju 67,7701 procenata akcijskog kapitala društva AD Bokeljka Kotor u stečaju.
01.11.2004. Ponovljeni oglas o prodaji imovine
Download
709442 bytes
Na osnovu Plana reorganizacije AD Rudnik mrkog uglja Ivangrad u stečaju, Berane, Stečajni upravnik ponovo objavljuje Oglas, o prodaji imovine AD Rudnika mrkog uglja Ivangrad u stečaju, Berane, javnim nadmetanjem – putem pismenih ponuda.
13.10.2004. Objava predtenderskog informativnog sastanka
Download
79202 bytes
Agencija Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja upućuje poziv svim iskusnim međunarodnim investitorima sa dokazanom finansijskom stabilnošću za iskazivanje interesovanja za učešće u izgradnji i poslovanju hotelsko-turističkog kompleksa na čuvenom ostrvu Ada Bojana – Ulcinj.
29.09.2004. Javni poziv za izbor finansijskog savjetnika
Download
395284 bytes
Agencija za prestrukturiranje i strana ulaganja, u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera i Odlukom Tenderske komisije za turizam, objavljuje javni poziv za izbor finansijskog savjetnika Tenderske komisije za Turizam.
09.08.2004. Tender zas prodaju akcija KAP-a
Download
120677 bytes
Vlada Republike Crne Gore i Agencija za prestrukturiranje i strana ulaganja objavljuju Zahtjev za iskazivanje interesovanja za kupovinu akcija Kombinata Aluminijuma Podgorica. Strategija privatizacije ove kompanije može se vidjeti na linku Strategija privatizacije KAP-a.
04.08.2004. Tender za prodaju hotela
Download
105463 bytes
Privredni Sud Podgorica objavjuje medjunarodni tender za prodaju hotela. Stečajni upravnik na osnovu saglasnosti stečajnog vijeća ovim putem poziva kvalifikovane inostrane i domaće investitore da podnesu ponudu za kupovinu hotela, koji su u vlasništvu HTP ¨Ulcinjska rivijera¨ AD u stečaju, Ulcinj.

Arhiva tendera

Za pregledanje tenderske dokumentacije potreban vam je program Adobe Acrobat. Ukoliko ga nemate, kliknite na sliku pored.

AGENCIJA VAS PITA?