Organizacija


Organizaciona šema Agencije

Direktor
 Zamjenik Direktora
  Spoljni saradnici

1. CENTAR ZA TRANSFORMACIJU I PRIVATIZACIJU
 – Pomoćnik direktora

1.1. Odjeljenje za procjenu, transformaciju i privatizaciju
– menadžer
– menadžer

1.2. Odjeljenje organizacione transformacije i sistema kvaliteta
– savjetnik
– seKretarica

1.3. Odjeljenje za valorizaciju prostorniih potencijala Republike i obrada podataka
– menadžer

1.4. Odjeljenje za obavljanje stručno konsultativnih poslova za potrebe Savjeta
– Viši savjetnik
– Viši savjetnik
– Viši savjetnik
– Viši savjetnik

2. CENTAR ZA STRANA ULAGANJA
– Pomoćnik direktora

2.1.Odjeljenje za strana ulaganja
– menadžer
– menadžer
– viši savjetnik
– savjetnik

2.2. Odjeljenje za promociju (marketing i propaganda)
– menadžer
– menadžer
– savjetnik

2.3. Odjeljenje za evidentiranje stranih ulaganja
– Viši savjetnik

3. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
– Sekretar – viši savjetnik
– sekretarica i arhivar
– daktilograf

AGENCIJA VAS PITA?