Dom


Vazna obavjestenja i informacije

17.01.2005 Javni poziv za prodaju akcijskog kapitala
Agencija za prestrukturiranje i strana ulaganja objavljuje javni poziv za prodaju 56,1382 procenata akcijskog kapitala društva AD Centrojadran – Bar. Više informacija na stranici Tenderi. Opsirnije…

breitling replica

8.1.2005. Javni poziv za prodaju akcijskog kapitala
Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja objavljuje javni poziv za prodaju 31,89 procenata akcijskog kapitala društva Rudnici Boksita AD Nikšić ( Rudnik Boksita )koji je u vlasništvu : Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (15,0408 procenata),Zavoda za zapošljavanje (5,0133 procenata) i Fonda za razvoj RCG (11,8362 procenata). Više informacija na stranici Tenderi. Opsirnije…

23.12.2004. Četiri ponude za privatizaciju Telekoma Crne Gore
Tenderska komisija Savjeta za privatizaciju Vlade Crne Gore P.R.A. agencija danas je u prisustvu međunarodnih finansijskih i pravnih savjetnika, kao i predstavnika ponuđača otvorila ponude za kupovinu većinskog paketa akcija Telekoma Crne Gore. Opsirnije…

03.12.2004. Javni poziv za izbor finansijskog savjetnika
Agencija za prestrukturiranje i strana ulaganja objavljuje javni poziv za izbor za finansijskog savjetnika u privatizaciji Podgoričke banke AD Podgorica. Više informacija na stranici Tenderi. Opsirnije…

22.11.2004. Javni poziv za dostavljanje ponuda
Agencija Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja ovim poziva na dostavljanje ponuda međunarodne i domaće investitore, zainteresovane za kupovinu 49,8168 procenata akcijskog kapitala MMK Standard AD – Nikšić. Više informacija na stranici Tenderi. Opsirnije…

22.11.2004. Javni poziv za dostavljanje ponuda
Agencija Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja ovim poziva na dostavljanje ponuda međunarodne i domaće strateške investitore, zainteresovane za kupovinu 137114 akcija, što predstavlja 46,7587 procenata akcijskog kapitala Promont AD – Nikšić. Više informnacija na stranici Tenderi. Opsirnije…

05.11.2004. Javni poziv za medjunarodnu pretkvalifikaciju investitora
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede , objavljuje javni poziv za međunarodnu retkvalifikaciju investitora zainteresovanih za dodjelu koncesije za korišćenje kompleksa poljoprivrednog zemljišta “Grahovo Polje” i akumulacije “Grahovo” za navodnjavanje tog zemljišta, u Opštini Nikšić. Dokumentacija se nalazi na sledećem linku: Dokumentacija. Opsirnije…

01.11.2004. Ponovljeni oglas o prodaji imovine
Na osnovu Plana reorganizacije AD Rudnik mrkog uglja Ivangrad u stečaju, Berane, Stečajni upravnik ponovo objavljuje Oglas, o prodaji imovine AD Rudnika mrkog uglja Ivangrad u stečaju, Berane, javnim nadmetanjem – putem pismenih ponuda. Više informacija na straniciTenderi. Opsirnije…

16.10.2004. Javni poziv za ucesce na tenderu
Agencija za prestrukturiranje i strana ulaganja objavljuje javni poziv za učešće na tenderu za prodaju akcija kompanije Telekom Crne Gore A.D., Podgorica. Više informacija u dokumentu na sledećem linku: Dokument. Opsirnije…

13.10.2004. Objava predtenderskog informativnog sastanka
Agencija Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja upućuje poziv svim iskusnim međunarodnim investitorima sa dokazanom finansijskom stabilnošću za iskazivanje interesovanja za učešće u izgradnji i poslovanju hotelsko-turističkog kompleksa na čuvenom ostrvu Ada Bojana – Ulcinj. Više informacija na stranici Tenderi. Opsirnije…

07.10.2004. Javni poziv za dostavljanje ponuda
Agencija za prestrukturiranje i strana ulaganja objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu akcija Radvent AD Nikšić. Više informacija u okviru dokumenta na sledećem linku: Dokument. Opsirnije…

06.10.2004. Plan javne rasprave o privatizaciji Telekoma CG
U dokumentima na pratećim linkovima možete naći plan aktivnosti javne rasprave privatizacione strategije Telekoma Crne Gore. Dokument 1 Dokument 2 Opsirnije…

30.09.2004. Nacrt Strategije privatizacije Telekoma Crne Gore
U sledećem dokumentu možete pogledati Nacrt privatizacije Telekoma Crne Gore: Dokumentacija. Opsirnije…

29.09.2004. Javni poziv za izbor finansijskog savjetnika
Agencija za prestrukturiranje i strana ulaganja, u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera i Odlukom Tenderske komisije za turizam, objavljuje javni poziv za izbor finansijskog savjetnika Tenderske komisije za Turizam. Više informacija na stranici Tenderi. Opsirnije…

27.09.2004. Ponovljeni oglas o prodaji imovine
Na osnovu Plana reorganizacije AD Rudnik mrkog uglja Ivangrad u stecaju, Berane, Stečajni upravnik ponovo objavljuje Oglas, o prodaji imovine AD Rudnika mrkog uglja Ivangrad u stečaju, Berane, javnim nadmetanjem – putem pismenih ponuda. Više informacija možete pronaći na linkovima Dokument 1 i Dokument 2. Opsirnije…

20.08.2004. Oglas za prodaju imovine
AD 1.maj, Andrijevica u stečaju objavljuje oglas za prodaju imovine AD 1.maj, Andrijevica u stečaju putem javne usmene licitacije. Više informacija na sledećem linku: Dokumentacija. Opsirnije…

20.08.2004 Oglas za prodaju imovine
Na osnovu plana reorganizacije AD Gornji Ibar, Rožaje u stečaju i Plana reorganizacije Š.P. AD Gornji Ibar, Rožaje u stečaju, Stečajni upravnik objavljuje po drugi put oglas o prodaji imovine AD Gornji Ibar, Rožaje u stečaju i Plana reorganizacije Š.P. AD Gornji Ibar, Rožaje u stečaju putem javnog nadmetanja – pismenim ponudama. Više informacija na sledećem linku: Dokumentacija. Opsirnije…

17.08.2004. Informativni memorandum
Povodom oglasa za prodaju akcijskog kapitala Instituta za crnu metalurgiju u Nikšiću, dostavljamo izvod iz informativnog memoranduma o Institutu. Dokument se nalazi na sledećem linku: Memorandum. Opsirnije…

13.08.2004. Poziv za dostavljanje ponuda
Agencija Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja ovim poziva na dostavljanje ponuda međunarodne i domaće strateške investitore, zainteresovane za kupovinu 54,9728 procenata akcijskog kapitala Instituta za crnu metalurgiju a.d.- Nikšić. Više informacija može se naći na linku Oglas. Opsirnije…

09.08.2004. Prodaja akcija Kombinata Aluminijuma Podgorica
Vlada Republike Crne Gore i Agencija za prestrukturiranje i strana ulaganja objavljuju Zahtjev za iskazivanje interesovanja za kupovinu akcija Kombinata Aluminijuma Podgorica. Strategija privatizacije ove kompanije može se vidjeti na linku Strategija privatizacije KAP-a a kompletan tekst oglasa na linku Oglas. Opsirnije…

05.08.2004. Oglas za prodaju imovine društava
Komisija za aukciju objavljuje javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se izvršiti prodaja akcija i djela imovine društava AD Crnagoraput Podgorica, AD Živinoprodukt Spuž, AD Lovćen Podgorica, Centrojadran AD Bar. Dokumentaciju o ovom pozivu možete naći na linku Dokumentacija. Opsirnije…

20.05.2004. Priprema za privatizaciju Telekoma Crne Gore
Vlada Republike Crne Gore najavljuje pripremu privatizacije Telekoma Crne Gore. Informacije o kompaniji možete naći u pratećem dokumentu. Dokument mozete snimiti klikom na sledeći link. Opsirnije…

15.09.2003. Najava ubrzane tenderske privatizacije
Vlada Republike Crne Gore, Agencija za privatizaciju i Agencija Crne Gore za prestruktuiranje privrede i strana ulaganja najavljuju ubrzanu tendersku privatizaciju grupe akcionarskih društava. Dodatne informacije o privatizaciji naći ćete u pratećem dokumentu. Dokument je u PDF formatu. Opsirnije…

24.06.2003. Brošura o HK željezara Nikšić
Prije objave tendera potencijalni učesnici u tenderu mogu da pogledaju informacije o HK Željezara Nikšić u sledećem fajlu (Brošura o HK Željezara Nikšić). Fajl je u PDF formatu. Informacije o objavljivanju tendera bice objavljene u dijelu Tenderi na našem sajtu. Opsirnije…

AGENCIJA VAS PITA?